Uitbreiding

Mercatorplein

Kerschoten – Apeldoorn

Laatste berichten

Bericht 2021-02-03

Project Situaties

Nieuwe Situatie 1

Nobelstraat – Voltastraat

Nieuwe situatie 2

Nobelstraat – Hoek

Nieuwe Situatie 3

Nieuwe Entree Coop en Dekamarkt Voltastraat

Situatie 1

Nieuw

Situatie 2

Nieuw

Situatie 3

Nieuw

Berichten

Uitbreiding supermarkten

 

De ondernemers en eigenaren hebben met elkaar een ontwerp gemaakt. Ook is er uiteraard contact geweest en overlegd met meerdere bewoners van de appartementen boven de winkels over de plannen. De gemeente heeft meegedacht over de ontwerpen en neemt de verdere aanpassingen van de openbare ruimte voor haar rekening. De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de verbouwing van het vastgoed.
De uitbreiding van de supermarkten zal plaatsvinden aan de achterzijde van de huidige bebouwing. De bevoorrading vind nu nog plaats vanaf de weg. In de nieuwe situatie zullen de vrachtwagens gebruik maken van een inpandig distributiehof voor het laden en lossen.

Procedure

 

De ondernemers en eigenaren hebben met elkaar een ontwerp gemaakt. Ook is er uiteraard contact geweest en overlegd met meerdere bewoners van de appartementen boven de winkels over de plannen. De gemeente heeft meegedacht over de ontwerpen en neemt de verdere aanpassingen van de openbare ruimte voor haar rekening. De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de verbouwing van het vastgoed.
De uitbreiding van de supermarkten zal plaatsvinden aan de achterzijde van de huidige bebouwing. De bevoorrading vind nu nog plaats vanaf de weg. In de nieuwe situatie zullen de vrachtwagens gebruik maken van een inpandig distributiehof voor het laden en lossen.

Ontwerp openbare ruimte

Het ontwerp van de openbare ruimte kunt u via de link hieronder bekijken. Dit is een voorlopig ontwerp, mede tot stand gekomen in overleg met de ondernemers en bewoners van het plein. In de komende maanden zal dit ontwerp worden uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

In het ontwerp ziet u bijvoorbeeld dat wij de Nobelstraat ter hoogte van de Coop en Dekamarkt een stukje moeten verleggen, zodat er ruimte ontstaat voor de uitbreiding. Ook maakt de uitbreiding van de supermarkten de realisatie van extra parkeerplekken nodig. Er zullen twee nieuwe parkeerplekken worden aangelegd. Op de hoek van de Nobelstraat en de Edisonlaan en aan de Nobelstraat.

Het groen dat verwijderd moet worden om ruimte te maken voor deze ontwikkeling proberen we waar mogelijk te vervangen met nieuwe plekken en stroken met bomen en/of struiken.

Planning 2021 en verder ?

 

  • Januari – maart: Voorbereiding herziening bestemmingsplan

  • Maart: Besluit gemeente over het ontwerp bestemmingsplan

  • April-mei: Ontwerp bestemmingsplan legt de gemeente tegelijk met de aangevraagde omgevingsvergunning 6 weken ter inzage. Reageren kan door een ‘zienswijze’ in te dienen.

  • Mei – juli: Zienswijzennota opstellen. Hierin verzamelt de gemeente alle zienswijzen en reageert er ook inhoudelijk op.

  • 3e kwartaal: Gemeenteraad neemt op basis van zienswijzennota een besluit over het bestemmingsplan. Bij een positief besluit leidt dat tot vaststelling van het bestemmingsplan.

  • 3e kwartaal: Gemeente neemt parallel aan proces over bestemmingsplan ook een besluit over de door de initiatiefnemers aangevraagde omgevingsvergunning.

  • 4e kwartaal: Bij positieve besluitvorming: voorbereidingen bouw

  • Medio 2022: Start bouw

Opdrachtgevers

Mede mogelijk gemaakt door:

Ontwerp

Hoofdaannemer

Onderaannemers

Hosting  en Ontwikkeling door Veritashosting